ERVARINGEN G4 TRAINEES

Naast de werkzaamheden in hun functie voeren de trainees gezamenlijk elk half jaar een gemeentebrede poolopdracht uit. Deze poolopdrachten zijn projecten in directe opdracht van een directeur (CIO/CFO) die een actueel thema in de G4 raken. Zo leveren de trainees -naast hun werk binnen de gemeente- een bijdrage aan de G4. De opdracht is er op gericht om de traineepool als groep te laten presteren, waarbij aandacht is voor samenwerking tussen trainees, het aansturen van trainees en het aanleveren van originele en vernieuwde inzichten voor een bepaald vraagstuk.

Lees in onderstaande edities van het G4 Maandblad alles over de ervaringen van onze trainees:

2020-2022

2017-2019