PARTICIPATIE IN DE OMGEVINGSWET: INFORMATIEBEHOEFTE IN DE WIJK

Over enkele jaren komt de Omgevingswet gemeenteland binnenvallen en de gemeenten zijn hard aan het werk om zich voor te bereiden. De grootste wetwijziging in decennia moet niet alleen de wetgeving versimpelen over de ruimtelijke ordening maar bewoners en ondernemers ook meer inspraak geven in de inrichting van de fysieke leefomgeving. Wat betekent dit voor de rol van de overheid en de interactie met zijn burgers? Wat willen de bewoners zelf nou eigenlijk weten als ze willen participeren? En doet de gemeente al genoeg om hierop aan te sluiten?

De Poolopdracht & De Hoofdboodschap

In maart heeft Mark Vermeer (CIO Gemeente Rotterdam) de opdracht gegeven aan de trainees om naar de informatiebehoefte rondom de Omgevingswet te gaan kijken. De trainees hebben o.a. met burgers in de wijk gesproken en sessies georganiseerd in de G4 rondom participatie. Samenvattend vielen de volgende punten op bij de aansluiting tussen de informatiebehoefte van de bewoners en de participatiemethoden van de gemeenten:

  • Initiatief nemen in je fysieke leefomgeving is voor bewoners niet overal even makkelijk. Participatie in de vorm van inspraak of initiatief vindt nu vooral plaats op plekken waar de gemeente hiertoe oproept. Wanneer dit niet het geval is, zijn bewoners aangewezen op contact met de wijkmanagers. Maar hoeveel bewoners kennen nu een wijkmanager? Er zijn participatiemiddelen binnen de G4 die dit beter oppakken. Zo geeft Stem van West Amsterdamse bewoners de kans om een initiatief op de agenda van de wijk te krijgen.
  • De gemeente blijkt op het gebied van nazorg wel eens steken te laten vallen. Als een initiatief bij de gemeente binnenkomt of als een participatietraject start, laat het delen van vorderingen met participerende bewoners te wensen over. Communicatie richting de bewoners hierover kan helpen om de mist rond de gemeente op te klaren. Ook het oppakken van een initiatief dat loopt vanuit de wijkmanagers kan moeilijk op een luisterend oor binnen de organisatie rekenen. Zo valt er ook op het gebied van ambtenarenparticipatie winst te behalen.
  • Er zijn vele middelen om data te gebruiken over informatiebehoefte van bewoners. Wanneer de websites van de gemeenten worden bezocht wordt er data verzameld van de bezoekers. De G4 spelen nog niet genoeg in op deze ‘citizen insights’. Zo laten ze kansen onbenut die het bedrijfsleven wel pakt.

Afsluitende Informatiemarkt & Het G-vi(e)rus

Op donderdag 5 juli 2018 organiseerden de G4 Informatiemanagement en Finance & Control trainees een gezamenlijke bijeenkomst over de bevindingen van de twee poolopdrachten. De bijeenkomst vond plaats in Blue City, het oude zwembad Tropicana dat is omgebouwd tot een circulaire economie. De Finance en Control trainees organiseerden een serious game over het thema ‘Overhead’. De Informatiemanagement trainees nodigden deelnemers uit in een informatiemarkt met kraampjes over het thema ‘’Participatie in de fysieke leefomgeving’. De dag werd afgesloten met een inspirerende rondleiding door het duurzaamheidspaleis Blue City. Het was een mooie kans voor de bezoekers om te horen over de verschillende vakgebieden en de G4-collega’s te spreken. Het G-vi(e)rus is tijdens deze dag weer mooi verspreid!

Concluderend heeft de G4 meerdere kansen voor groei om nog beter aan te sluiten op de informatiebehoefte van bewoners. Een inspirerende afsluiting heeft zaadjes gepland om het gesprek verder aan te gaan en op een andere manier naar deze kansen te kijken.

Spring naar toolbar