De financiële verbeteragenda

Iedere G4 gemeente is op een andere manier georganiseerd. Financiën en Control is geen uitzondering. Er zijn bijvoorbeeld verschillen op het gebied van aansturing, waarbij de ene gemeente ervoor kiest om haar controllers centraal aan te sturen en de andere om ze decentraal aan te sturen. De manier waarop de gemeente is ingericht en de sturingsprincipes die gelden, hebben invloed op de uitvoering van Financiën en Control. Het was aan de trainees om de financiële verbeteragenda’s van de verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken en om ze beter op elkaar af te stemmen.

 

Het proces

De trainees zijn eerst individueel aan de slag gegaan met onderzoek naar de organisatie van F&C in hun eigen gemeente. Vervolgens zijn zij als groep aan de slag gegaan met het onderzoeken van de verbeteragenda’s per gemeente, om een gezamenlijk advies te geven om de verbeteragenda’s goed op elkaar af te kunnen stemmen. De trainees hebben hun advies gepresenteerd aan Frank Halsema en collega’s uit de G4 afdelingen Financiën en Control. Hierin hebben zij de focus gelegd op vier thema’s: samenwerking F&C, reorganisatie, opleidingen & persoonlijke ontwikkeling en toekomstbestendigheid. Per thema hebben de G4 trainees een overzicht gemaakt van de raakvlakken en verschillen binnen de G4 en hebben ze plannen en adviezen opgesteld per thema.

 

De verbinding opzoeken

Na een kort plenair deel zijn de aanwezigen in groepjes uiteen gegaan om langs de stands van alle vier de thema’s te wandelen, deze te bespreken en input te leveren. Elk thema werd behandeld in een werkvorm. Bij het thema ‘samenwerking F&C’ werden de bevindingen gedeeld aan de hand van posters en vanuit daar is het gesprek ontstaan in de groep. Bij het thema ‘reorganisatie’ zijn persoonlijke ervaringen gedeeld en zijn zo per gemeente de plus- en minpunten gedeeld. Bij het thema ‘toekomstbestendigheid’ werd er aan de hand van een blockchain casus gekeken naar de mogelijkheden die innovaties kunnen bieden aan een gemeente. Ten slotte werden bij ‘opleidingen & persoonlijke ontwikkeling’ de deelnemers meegenomen in de rol en invulling van evaluaties door gemeenten.

Spring naar toolbar