Hoe ziet het traineeship er uit?

De traineeships van de G4 bevatten een uniek tweejarig programma van de 4 grootste gemeenten van Nederland: Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Ontstaan vanuit de overtuiging dat de 4 grootste gemeenten nog meer voor hun inwoners kunnen bereiken als ze meer gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Meer samenwerking, meer innovatie en meer kennisdeling. Als trainee kan jij hier een belangrijke rol in spelen!

Wat ga je doen?

De traineeships bestaan uit een combinatie van werken en leren, waarbij de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de trainee centraal staat. Een uitgelezen kans voor jou, als young professional, om kennis te maken met de verschillende en dynamische overheidsorganisaties. Je werkt aan projecten met impact en krijgt de kans om het verschil te maken.

De G4 heeft te maken met uiteenlopende vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, Smart City en de decentralisatie van de zorg en welzijn. Binnen al deze items spelen informatievoorziening en financiën een belangrijke rol. Daarom zijn er twee verschillende traineepools met ieder een eigen profiel: Informatiemanagement en Financiën en Control.

De opdrachten die je doet zijn enerzijds individuele opdrachten bij verschillende gemeenten en anderzijds gezamenlijke gemeente overstijgende opdrachten. Je leert hierdoor veel over jezelf en over de plek waarop jij het best tot je recht komt.

Ieder traineeship kent de volgende onderdelen:

1. Werktraject

Je krijgt bij een van de gemeenten een contract van 2 jaar voor een volledige werkweek van 36 uur. Je werkt aan uitdagende individuele opdrachten bij minstens drie van de vier gemeenten. Hierdoor leer je de verschillende gemeenten kennen en krijg je inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten. Daarnaast bouw je een groot en divers netwerk op.

2. Gemeente brede poolopdrachten

Samen met andere trainees voer je ieder half jaar een G4 gemeentebrede poolopdracht uit. Deze poolopdrachten zijn projecten in directe opdracht van een CFO of CIO die een actueel thema binnen de G4 raken. Met je traineecollega’s ga je gezamenlijk aan de slag om deze projecten uit te voeren.  Onderwerpen van poolopdrachten zijn bijvoorbeeld “Hoe gaan de G4-steden financieel om met de groei van de stad” of “Het meetbaar maken van innovatie en de aard en werking van innovatiehubs”

3. Leertraject

Naast je werkzaamheden bij de verschillende gemeenten volg je samen met je medetrainees een gemeenschappelijk leertraject. It omvat ongeveer 8 uur per week. Binnen het leertraject van het traineeprogramma wordt uitgegaan van een optimale integratie van zowel leren in het werk, leren door en met anderen en diverse trainingen.

Het leertraject zal enerzijds bestaan uit vakinhoudelijke trainingen en anderzijds bestaan uit trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling. De vakinhoudelijke trainingen gaan vooral over de veelgebruikte methoden en technieken binnen de G4 gemeenten. De trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling gaan over jezelf beter leren kennen en het ontwikkelen van vaardigheden die voor het uitoefenen van je functie van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan trainingen in vaardigheden rondom projectmatig werken, communicatie, leiderschap en advies. Daarbij is persoonlijk leiderschap van groot belang. Er wordt verwacht dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling.

4. Begeleiding

Voor zowel het werktraject als voor het leertraject is er iemand die je begeleid en coacht. Zo is er een werkplekbegeleider die je op de werkplek begeleidt en coacht en een traineebegeleider die jou en je medetrainees in je individuele en groepsontwikkeling begeleidt en coacht.

5. Meer weten?

Kortom, het traineeship van de G4 biedt jou een leerzame werkomgeving met ontzettend veel mogelijkheden en kansen binnen de 4 grootste gemeenten van Nederland. Tel daar een aantrekkelijk aanvangssalaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden bij op en dan hebben we een traineeship waar wij als G4 trots op kunnen zijn!

Meer weten over de twee verschillende traineepools? Kijk dan verder bij Informatiemanagement en/of bij Financiën en Control.